Hälsoprogram

Svenska Bullterrierklubbens hälsoprogram gällande från 2001.05.13 reviderad 2012.03.03.

Här nedan redovisas de hälsoundersökningar, som ingår i SvBtks inofficiella hälsoprogram.

För att få uppfödar- och valphänvisning är uppfyllandet av SvBtks hälsoprogram ett måste för aktiva avelsdjur. SvBtks förhoppning är dock att så många bull- och miniatyrbullterrier som möjligt testas, och att samtliga testintyg skickas till Avelskommittén på adress längre ner på sidan.

Intygen ska utfärdas av veterinär med Specialistkompetens i hundens- och kattens sjukdomar eller därmed jämförbar kompetens.

Tester som ska utföras för att ha fullföljt SvBtks hälsoprogram:

  • Auskultation av hjärta
  • Undersökning av njurar med hjälp av urinprov. Urinprotein/kreatinin kvot.
  • Okulär hudbesiktning (Okulär = visuell besiktning)
  • Miniatyrbullterrier ska även ha känd PLL-status via arv, eller PLL-DNA test (1 gång)

Utöver klubbens inofficiella hälsoprogram rekommenderar klubben även att göra BPH (Beteende och Personlighetsbedömning).

Det finns även några andra tester som inte ingår i det inofficiella hälsoprogrammet men som ändå kan vara lämpligt att göra beroende på linjerna och uppfödarnas egna önskemål, dessa är: patella, ögonlysning och BAER-test (hörseltest). Vi vill även poängtera att det kan finnas andra tester som är relevanta utifrån sin egen uppfödning och eventuell problematik i linjerna. Använder man utländska hundar i avel är det viktigt att ta reda på hälsostatus i de linjerna och testa utifrån det.

Intyg avseende urin, hjärta och hud hittar du HÄR. Observera att för svenska hundar krävs att SvBtks intyg används. För utländska hundar är respektive lands intyg godkända.
Till övriga undersökningar används SKK’s eller laboratoriets intyg.
Mer information om undersökningarna och intygen:

Auskultation av hjärta
Vill du veta mer om hur testet utförs, kan du läsa HÄR

Undersökning av njurar
Undersökningen görs genom att samla urin från hunden som sedan analyseras och man får fram en urinprotein/kreatinin kvot som inte ska överstiga 0,3. Intyget gäller i ett år från utfärdandet.

Okulär hudbesiktning
Undersökningen utförs genom att veterinären inspekterar hundens hud och päls i syfte att detektera eventuella allvarliga hudsjukdomar. Intyget beskriver hundens hudstatus på den aktuella undersökningsdagen.

Linsluxation (Gäller endast miniatyrbullterrier)
Hos rasen miniatyrbullterriern förekommer ögonsjukdomen PLL. Sedan oktober 2009 finns möjlighet att även utföra DNA-test för att få svar på hundens PLL-status.

För att göra ett DNA-test så kontaktas tex. AHT för rekvirering av s.k. svabbar.
Att använda en hund med resultat affected i avel samt att para anlagsbärare med anlagsbärare bryter mot SKKs Grundregler samt SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Kombinationerna normal (clear) x normal (clear) samt normal (clear) x anlagsbärare (carrier) är de kombinationer som får genomföras

Information om intygen

För att få med dina hälsoresultat på hemsidan och i tidningen, samt för att få valphänvisning behöver du skicka in dem digitalt på: intyg@svbtk.com

Vi ser helst att du skickar in resultatet digitalt men om du inte har möjlighet att scanna/fota resultatet kan du skicka per post till sekreteraren