Personuppgiftshantering

Senast uppdaterad

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Svenska Bullterrierklubben behandlar dina personuppgifter.

Dina uppgifter är grunden för en bra service! SvBtk lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, inskickade hälsointyg samt bjuda in till årsmöten och medlemsaktiviteter.

Vilka personuppgifter vi behandlar
SvBtk hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller från en SKK-ansluten klubb.   De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall även hundens stamtavlenamn och kennelnamn.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Genom att betala ditt medlemskap godkänner du att Svenska Bullterrierklubben lagrar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår ovan. 

Dina personuppgifter lagras så länge du har någon typ av koppling till Svbtks medlemsregister. Om du har frågor som rör dina lämnade uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@svbtk.com.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben