Om klubben

Senast uppdaterad

Undersidor

Klubbens historia

I mitten av 1970–talet hade intresset för rasen Bullterrier vuxit sig så pass stort, att det var dags att starta en rasklubb i Sverige.

Ruth Hägglund, Jörgen Lundquist och Gunnar Strömbert var eldsjälarna som startade Svenska Bullterrierklubben år 1976 och Ruth var även klubbens allra första ordförande.

Ruth och hennes man Olle köpte sin första bullterrier 1959 och födde därefter upp bullterrier under kennelprefixet Panzarkraft i fyrtio års tid. Ruth och Olle Hägglund förärades 1972 med SKKs Hamiltonplakett för sitt framgångsrika avelsarbete. Få personer kan sägas ha sån betydelse för rasens utveckling i Sverige och Skandinavien som Ruth.

Ruth Hägglund och Olle Hägglund med Panzarkraft hundar

Gunnar Strömbert drev kenneln Warmaster och var ett av de största namnen inom svensk bullterrierhistoria på den tiden.

Jörgen Lundquist var främst en väldigt intresserad bullterrierägare.

Under 1980 och 1990–talet tillkom allt fler uppfödare, naturligtvis på gott och ont, och rasen Bullterrier blev populär, något av en ”innehund”. Vår klubb var antagligen en av de första rasklubbar som startade ett hälsoprogram, vilket också skedde under denna tidsperiod. Hälsotesterna blev senare ett kriterium för att få valpförmedling genom klubben.

Under årens lopp har Svenska Bullterrierklubben verkat för sunda bullterriers och miniatyrbullterriers som bevarar rasens säregenhet både till mentalitet och utseende och detta kommer vi att fortsätta med.

Källor:

https://terrierklubben.se/wp-content/uploads/2022/02/Bullterrier_TP_2011-04.pdf

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben