Social/digital policy

Senast uppdaterad

Digital/Social Policy för förtroendevalda i Svenska Bullterrierklubben

Svenska Bullterrierklubbens primära plattform för information är klubbens webbplats svbtk.com samt klubbtidningen Bullterriern.

Svenska Bullterrierklubben uttrycker inte några åsikter genom specifika styrelseledamöter/kommittémedlemmars privata alias på sociala plattformar som till exempel Facebook eller andra sociala medier.

Som styrelseledamot och kommittéledamot i SvBtk står det fritt att kommunicera och interagera på sociala/digitala plattformar och gör det då som privatpersoner utan koppling till SvBtk om inget annat angetts.

Ibland ombeds styrelseledamöter och/eller kommittémedlemmar att sprida information om t.ex en utställning. Personen i fråga ska då tydligt informera om att det är Svenska Bullterrierklubben som är avsändare, om detta inte står ligger klubben inte bakom innehållet.

Samtliga förtroendevalda i SvBtk lyder under tystnadsplikt och ska inte delge information till medlemmar och andra på sociala/digitala plattformar om inte detta ombetts av någon i SvBtks styrelse. Den primära plattformen för att lägga ut information till medlemmar och andra är webbplatsen svbtk.com, men kanaler som Facebook och Instagram används också.

Har du frågor gällande vår digitala/sociala policy vänligen maila: info@svbtk.com

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben