Uppfödarnas Sidor

Senast uppdaterad

Undersidor

Svenska Kennelklubben ger stöd och råd i frågor som rör avel och uppfödning. Det handlar bland annat om att dra upp riktlinjer för Sveriges hunduppfödare och se till att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar både den enskilda hunden och rasen i stort. På SKKs sida om uppfödning hittar du som uppfödare massor av matnyttig information.

Uppfödarnas sidor har tillkommit för att i första hand tillfredsställa uppfödarnas krav på information. Sidan är under uppbyggnad och vi vill gärna ha dina synpunkter på vad som är intressant att presentera på denna sida. Hör av dig till styrelsen.

SKK Avelsdata
På Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter. Ett annat hjälpmedel som många uppfödare begagnar sig av är möjligheten att göra provparningar mellan två hundar t ex för att kontrollera inavelsgraden hos den tänkta avkomman.

SKK Hundddata
Svenska Kennelklubbens onlinetjänst Hunddata rymmer information om nära 2,5 miljoner hundar. Här hittar du bland annat stamtavor och resultat från veterinärunderökningar och tävlingar.

SKK grundregler
Jordbruksverkets regler

Hälsa

Kliniker som utför BAER-test (ska uppdateras)
Regiondjursjukhuset i Strömsholm, 0220-458 00
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, 031-65 35 00
Regiondjursjukhuset i Helsingborg, 042-16 80 00
Kalmar Djursjukhus, 0480-270 50
Djursjukhuset Albano i Danderyd, 08-505 304 00)
Jennyhill Djurklinik, Kvidinge, 0435-481130

Vad bör du sträva efter i aveln?

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben