Styrelsen

Senast uppdaterad

Styrelsen 2024

Nedan presenterar vi styrelsemedlemmarna för Svenska Bullterrierklubben. Det går bra att kontakta medlemmarna på respektive e-post. Har du en allmän förfrågan eller skrivelse kan du maila info@svbtk.com som även den når styrelsen.

Allt styrelsearbete sker på ideell basis på styrelsemedlemmarnas fritid och vi gör så gott vi kan för att besvara alla inkomna mail så snart som möjligt.

Styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Emelie Eriksdotter, Dalsjöfors
ordf@svbtk.com

Ledamot, Vice Ordförande
Jenny Berggren, Kungsör
vice@svbtk.com

Ledamot, Kassör
Carolin Östborg, Edsbro
kassor@svbtk.com

Ledamot
Ellinor Carlwall, Töre
ellinor.97@hotmail.com

Ledamot, Sekreterare
Jennie Jonsson, Östersund
sekr@svbtk.com

Suppleant 1
Pia Nilsson, Olofström
piavetab@gmail.com

Suppleant 2
Emma Borghult, Mellerud
webmaster@svbtk.com

Suppleant 3
Sofia Brännström, Boden
sofia_75@hotmail.com

Revisor
Helene Stenvall
helene@novabulls.se

Revisorsuppleant
Jeanette Strand
jeanette@jeanettestrand.se

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Emelie Eriksdotter

Suppleant Terrierfullmäktige
Jenny Berggren

Valberedning
1 Felicia Mix – Sammankallande
mix.felicia@gmail.com
2 Alexandra Löfgren
3 Linnea Sjögren

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben