Uppfödarmöte

SvBtks intention är att hålla uppfödarmöten,  där aktuella frågor kan informeras om och diskuteras.
Uppfödarmötena är kostnadsfritt för de uppfödare som finns med på Uppfödarlistan.
Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och till en kostnad av 150kr 
Betalningsuppgifter finner ni här, glöm ej märka betalningen med uppfödarmöte och ert namn