Regler för Uppfödar- och Valphänvisning

Senast uppdaterad

FÖLJANDE REGLER GÄLLER FÖR SVBTK UPPFÖDARLISTA

Uppfödare av bullterrier/miniatyrbullterrier kan anmäla sig till uppfödarlistan om följande krav uppfylls:

1. Medlem i SvBtk och SKK samt betalat uppfödaravgift
För svenska uppfödare krävs medlemskap i SKK samt SvBtk, och att följa SKKs grundregler och RAS. En avgift på 150 kr per år* ska betalas in från den 1 januari varje år (märk inbetalningen Uppfödarlistan SvBtk). Valphänvisningen ges fram tills att kullen uppnått 16 veckors ålder.

Avgiften finansierar bl.a. gemensamma uppfödarmöten och andra aktiviteter som är relaterade till uppfödarna, som intressanta föreläsningar etc.

Vi hänvisar till din kennel här på webben samt i tidningen.

För ytterligare person som är folkbokförd på samma adress som fullbetalande medlem, gäller avgift för familjemedlemskap. För person som ej är folkbokförd på samma adress, gäller fullt medlemskap i SvBtk och SKK.

2. Hälsointyg skickas till SvBtk Avelskommitté
För att få valphänvisning krävs att båda avelsdjuren är hälsotestade enligt klubbens inofficiella hälsoprogram före parning, samt att det är inskickade per mail till avel@svbtk.com. Du behöver också själv fylla i uppgifterna från hälsointygen i formuläret som leder till hälsodatabasen. Om hanhunden är utländsk räcker det med inskickat test för hjärta och urinprotein/kreatininkvot under 0,3. Intygen publiceras också i tidningen Bullterriern.

De hundar som används i avel skall innan parning genomföra rasklubbens inofficiella hälsoprogram som innehåller följande tester:
– Kontroll av hjärta
– Hud intyg
– Kontroll av urin (Urinprotein/kreatininkvot)
– Miniatyrbullterriern sa även ha känd PLL-status via arv eller PLL-DNA test. Tillåtna parningar är clearclear eller clear-carrier.

Utöver klubbens inofficiella hälsoprogram rekommenderar klubben även att göra BPH (Beteende och Personlighetsbedömning).

3. Kennel – oavsett antal delägare
Kennelinnehavare med samregistrerat kennelnamn hos SKK är ansvarig för hela kennelns verksamhet oavsett om dess innehavare bor och verkar på olika bostadsadresser.

4. Endast SvBtk intyg accepteras
Undantag av intyg som avser ögonlysning/DNA-test, BAER-test, patellastatus samt beskrivningsunderlag för BPH. Mer information om intygen finner du i Hälsoprogrammet. För intyg som avser utländska hundar accepteras hemlandets intyg.

Från och med augusti 2015 kan uppfödare även hänvisa till omplacering av hundar över 10 månader. Hundarna måste vara registrerade i SKK. Ett ”OMPLACERING FINNS” läggs till bredvid kennelnamnet efter uppmaning till sekreteraren. Hänvisningen ligger kvar i 1 månad om ingen förlängning begärs. SvBtk ombesörjer endast att hänvisningen till uppfödarna läggs ut. Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. meriter.

*På styrelsemötet den 8 januari 2020 beslutade styrelsen att sänka kostnaden för uppfödarlistan till 150kr/år

SvBtk AK/Styrelsen

Har du följt reglerna?

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben