Databas hälsointyg

Senast uppdaterad

På uppfödarmötet i april 2017 beslutades det att insända hälsointyg fortsättningsvis även kommer sammanställas och publiceras i ett digitalt dokument. Dokumentet är tillgängligt för allmänheten, men endast medlemmar i SvBtk har möjlighet att sända in intyg för publicering, och då endast på egna hundar eller på avelshane/tik inför valphänvisning på uppfödarsidan. I dokumentet finns även utrymme för att ange om tex MH/BPH har gjorts samt övriga hälsotester av vikt.

Insända hälsointyg kommer även fortsättningsvis att publiceras i tidningen Bullterriern, men uppdateras direkt efter insändning i databasen nedan.

LATHUND TILL DATABASEN:

 • Bullterrier och Miniatyrbullterrier är sammanslagna
 • Insända Intyg från 2016 och framåt finns införda i dokumentet. Vill man komplettera med äldre resultat måste intyg sändas in igen.
 • Avelsdjur rekommenderas att årligen testas avseende hud, hjärta och njurar (UPC)
 • u.a = utan anmärkning, alltså normalt.

Rubrikförklaringar

 • MH/BPH = Mentalbeskrivningar. Resultat finns på Hunddata
 • PATELLA = undersökning avseende patellaluxation
 • BAER = hörseltest
 • PLL DNA = DNA-analys avseende genotyp för Primär Linsluxation (endast MBT)
 • LP DNA = DNA-analys avseende Laryngeal paralysis som är en ärftlig sjukdom kännetecknad av andningssvårigheter
 • PKD DNA = DNA-analys avseende ärftliga Polycystic Kidney Disease
 • UPC = Analys avseende njurfunktion. Ett urin-protein/urin-kreatinin kvotvärde under 0,3 anses vara normalt hos Bull/Mini (u.a)
 • HJÄRTA AUSKULTATION = kontroll av hjärtat genom att lyssna med stetoskop/fonendoskop. För auskultation gäller intyget 1 år från utfärdandet.
 • HJÄRTA ULTRALJUD = Ultraljudsundersökning genomförd efter 18 månaders ålder är giltig under hundens livstid.
 • HUD = Okulär besiktning av hundens hud efter tecken på allvarlig hudåkomma.
 • ÖVRIGT = Här anges andra hälsotester eller kommentarer av intresse.

TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL GAMLA DATABASEN

 

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben