Hälsoprogram

Senast uppdaterad

Svenska Bullterrierklubbens hälsoprogram gällande från 2001.05.13 reviderad 2021.04.01.

Svenska bullterrierklubben har under många år haft ett hälsoprogram för att minska förekomsten av de rasrelaterade sjukdomar som finns, vår uppfattning är att dessa är mer utbredda internationellt än i Sverige.

Här nedan redovisas de hälsoundersökningar, som ingår i SvBtks inofficiella hälsoprogram.

För att få uppfödar- och valphänvisning ska man ha genomfört hälsoprogrammet innan avel. SvBtks förhoppning är dock att så många bull- och miniatyrbullterrier som möjligt testas, och att samtliga intyg skickas till Avelskommittén på adress längre ner på sidan.

Tester ska göras en gång per år inför avel och vid tidigast 1 års ålder (ultraljud på hjärta tidigast vid 18 månader). Hjärta- och urintesterna görs efter det hunden har fyllt ett år. Intyget gäller i ett år från utfärdandet (med undantag för ultraljud för koll av hjärtat). Förutom testerna ska ett intyg där hundägaren/avelsrättsinnehavaren intygar att hunden inte är behandlad för någon allvarlig hudsjukdom skickas in.

Tester som ska utföras för att ha fullföljt SvBtks hälsoprogram:

  • Undersökning av hjärta (auskultation och/eller ultraljud)
  • Undersökning av njurar med hjälp av urinprov. Urinprotein/kreatinin kvot.
  • Hudintyg    (Hundägar/avelsrättsinnehavaren intygar)
  • Miniatyrbullterrier ska även ha känd PLL-status via arv, eller PLL-DNA test (1 gång)

Utöver klubbens inofficiella hälsoprogram rekommenderar klubben även att göra BPH (Beteende och Personlighetsbedömning).

Det finns även några andra tester som inte ingår i det inofficiella hälsoprogrammet men som ändå kan vara lämpligt att göra beroende på linjerna och uppfödarnas egna önskemål, dessa är: patella, ögonlysning och BAER-test (hörseltest).  Använder man utländska hundar i avel är det viktigt att ta reda på hälsostatus i de linjerna och testa utifrån det.

Hämta intyg avseende urin, hjärta och hud. Observera att för svenska hundar krävs att SvBtks intyg används. För utländska hundar är respektive lands intyg godkända.

Till övriga undersökningar används SKK’s eller laboratoriets intyg.

Mer information om undersökningarna och intygen

Undersökning av hjärta

För att undersöka eventuell hjärtsjukdom kan man antingen utföra auskultation (lyssna med stetoskop) från 12 månaders ålder eller göra en ultraljudsundersökning hos hjärtspecialist från 18 månaders ålder. Auskultation ska göras varje år inför att hunden ska användas i avel. Besöker man en hjärtspecialist för ultraljudsundersökning (tidigast från 18 månader) behöver denna undersökning bara göra en gång under hundens liv. Hundar med blåsljud vid auskultation rekommenderas vidare undersökning hos veterinär med hjärtsjukdomar som specialområde.

Auskultation utförs genom att veterinären lyssnar på hunden med stetoskop för att utesluta eller påvisa blåsljud på hjärtat. Förekomst av blåsljud kan tyda på hjärtsjukdom.

Om det visar sig att din hund har ett blåsljud rekommenderas ultraljudsundersökning av hjärtat.

Undersökning av njurar

Undersökningen görs genom att samla urin från hunden som sedan analyseras och man får fram en urinprotein/kreatinin kvot som inte ska överstiga 0,3. Intyget gäller i ett år från utfärdandet.

Okulär hudbesiktning

Undersökningen utförs genom att veterinären inspekterar hundens hud och päls i syfte att detektera eventuella allvarliga hudsjukdomar. Intyget beskriver hundens hudstatus på den aktuella undersökningsdagen.

Linsluxation (Gäller endast miniatyrbullterrier)

Hos rasen miniatyrbullterriern förekommer ögonsjukdomen PLL. Sedan oktober 2009 finns möjlighet att även utföra DNA-test för att få svar på hundens PLL-status.

För att göra ett DNA-test så kontaktas tex. AHT för rekvirering av s.k. svabbar.
Att använda en hund med resultat affected i avel samt att para anlagsbärare med anlagsbärare bryter mot SKKs Grundregler samt SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Kombinationerna normal (clear) x normal (clear) samt normal (clear) x anlagsbärare (carrier) är de kombinationer som får genomföras

Information om intygen

För att få med dina hälsoresultat på hemsidan och i tidningen, samt för att få valphänvisning behöver du skicka in dem digitalt till oss.

Vi ser helst att du skickar in resultatet digitalt men om du inte har möjlighet att scanna/fota resultatet kan du skicka per post till sekreteraren.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben