Stadgar

Senast uppdaterad

Svenska Bullterrierklubbens tidigare stadgar instiftades 1976

Svenska Bullterrierklubbens stadgar är framtagna efter SKK typstadgar 2002.01.01 och godkända av Svenska Terrierklubben 2005. Stadgan antogs vid Svenska Bullterrierklubbens årsmöte 050806, 060805 samt 080809. De nya stadgarna fastställda av Svenska Terrierklubben 190124 och antogs vid årsmötet den 17 februari 2019.

STADGAR FÖR SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

Rasklubben Svenska Bullterrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.

MÅL

Rasklubben Svenska Bullterrierklubben, som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för raserna bullterrier och miniatyrbullterrier genom att:

  • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda bullterrier- och miniatyrbullterrier.
  • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
  • Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Stadgarna i sin helhet hittar du som pdf-fil nedan.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben