Hälsokontot

Senast uppdaterad

Svenska Bullterrierklubbens årsmöte instiftade år 2008 Anna von Celsings minnesfond till minne av veterinär Anna von Celsing. Fondens ändamål var att stödja hälsoarbetet för raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

På årsmötet i augusti 2015 så togs beslut om att fonden skulle avvecklas, men att de medel som fanns på kontot även fortsättningsvis skulle vara öronmärkta till hälsofrämjande arbete för raserna.

Med detta avses åtgärder i avsikt att förebygga, diagnostisera eller på annat sätt erhålla kunskap om sjukdomar av ärftlig karaktär inom raserna. Kontots tillgångar utgörs dels av de medel som avsatts till den f.d fonden, genom gåvor eller vad annorledes kan komma att tillfalla kontot, samt avkastningen av kontots tillgångar.

SvBtk ska aktivt arbeta för att medel tillförs kontot för att den långsiktigt ska kunna verka.
Beslut om disposition av fondens medel tas av SvBtk’s styrelse samt efter samråd med veterinär.

Ansökan för att kunna ta del av kontots tillgångar skall ske skriftligen.

Kontots medel kan efter ansökan och beslut i styrelsen omedelbart disponeras.

Om du har en akut ansökan, var vänlig kontakta klubbens sekreterare
sekr@svbtk.com

Bidrag till fonden, stort som smått mottages tacksamt på
Nordea 301 820 767 09
Hälsokontot
c/o Svenska Bullterrierklubben

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben