NSTK

Senast uppdaterad

Svenska Terrierklubben bildade år 2008 en kommitté som värnar om de numerärt små terrierraserna. Miniatyrbullterriern ingår i denna kommitté som förkortas NSTK. Inom kommittén arbetar man med specifika frågor som är relevanta för en ras med litet rasbestånd.

2023 bevakas Bullterrier

Läs mer om syftet med denna sammanslutning av numerärt små terrierraser.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben