Styrelsen

Styrelsen 2022

Nedan presenterar vi styrelsemedlemmarna för Svenska Bullterrierklubben. Det går bra att kontakta medlemmarna på respektive e-post. Har du en allmän förfrågan eller skrivelse kan du maila info@svbtk.com som även den når styrelsen.

Allt styrelsearbete sker på ideell basis på styrelsemedlemmarnas fritid och vi gör så gott vi kan för att besvara alla inkomna mail så snart som möjligt.

Styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Emelie Eriksdotter, Dalsjöfors
ordf@svbtk.com

Ledmöter
Kassör
Carolin Östborg, Edsbro
kassor@svbtk.com

Vice ordförande
Jenny Berggren, Kungsör
vice@svbtk.com

Sekreterare
Malin Rosén, Tyresö
sekr@svbtk.com

Suppleanter
Pia Nilsson, Olofström
piavetab@gmail.com

Sofia Brännström, Boden
sofia_75@hotmail.com

Pernilla Ryberg, Göteborg
pernilla@classicdreams.se

Revisor
Jeanette Strand
jeanette@jeanettestrand.se

Revisorsuppleant
Ursula Rohrmüller                                            
ursula.rohrmuller@ektv.nu

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Emelie Eriksdotter

Suppleant Terrierfullmäktige
Jenny Berggren

Valberedning
1 Ellinor Carlberg – Sammankallande – 1 år
2 Felicia Mix – 2 år
3 Nicole Draglund – 1 år