SvBtk efterlyser material för rasernas historia

Vi önskar bilder, korta fakta och historier gällande avelshundar, uppfödare, viktiga/roliga händelser inom raserna etc från förr i tiden. Skicka gärna till oss via instagram DM, messenger eller till webmaster@svbtk.com så publicerar vi detta i våra kanaler framöver för att blicka tillbaka på båda rasernas historia. Tack!