Informationsmaterial

Informationsmaterial

PDF för den som vill skriva ut SvBtk:s infoblad, här.

NSTK (numerärt små raser) infofolder, framsidan här och baksidan här.

Domarkompendium

Varför miniatyrbullterrier? litet info blad här.