Årsmöte

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 kommer att hållas på

Vilsta Sporthotell, Eskilstuna lördagen den 24/3-2018 kl.11:00.

På årsmötet har man möjlighet att vara med och välja kommande års styrelse och få information om klubbens arbete.

OBS! För att vara röstberättigad på årsmötet så måste medlemsavgiften för 2018 vara  betald innan mötet!

Motioner och förslag på stadgeändringar skall vara sekreteraren tillhanda senast 1 december. Årsmöteshandlingar kan rekvireras från sekreteraren två veckor före mötet.