Senast uppdaterad

Svenska Bullterrierklubben och SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)

SRD har tillkommit genom en inventering i ett omfattande samarbete mellan utställningsdomare, ras- och specialklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga. Dokumentet fastställdes av SKK/CS 2008-11-12, och är liksom RAS ett dokument som förändras efter de behov som existerar.

SRD delas i dagsläget in i tre grupper: Åtgärder krävs, Ökad uppmärksamhet och Observandum. Bull- och miniatyrbullterrier finns med i gruppen ”Åtgärder krävs” med anledning av att raserna har problem med för trånga bett och hudirritationer.

För de sex terrierraser som finns med i SRD rekommenderar SKK/AK att man noterar detta i sina RAS, och SvBtk kommer att göra detta vid nästa revidering av vårt RAS-dokument.

SRD utvärderas av SKK under hösten 2010 varför förändringar i dokumentet kan uppstå. Vill du ha mer information om SRD kan du gå in på www.skk.se, välj ”Funktionärsinfo” och sedan SRD. Man kan dels ladda ner alla SRD-dokument eller välja en speciell rasgrupp. Våra bullterrierraser tillhör grupp 3, Terrier.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben