RAS och SRD

Senast uppdaterad

Undersidor

Svenska Bullterrierklubbens RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, – då – nu – framtid. RAS bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden.

Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige, beslutade 2001 att det för varje hundras ska finnas en s. k. rasspecifik avelsstrategi. Samordningsansvaret för varje RAS låg kvar på specialklubbarna, som har haft till uppgift att vägleda rasklubbarna i det enskilda RAS-arbetet, samt efter godkännande samla in förslagen och översända dem till Svenska Kennelklubbens avelskommitté (SKK/AK) för fastställande.

De rasspecifika avelsstrategierna är till för att behålla och/eller förbättra hälsa och funktion hos våra hundar

SvBtks RAS-dokument har tillkommit genom en dialog mellan avelskommittén, styrelsen och de aktiva uppfödarna i rasen.

RAS-arbetet är som sagt ämnat för våra hundars välfärd, och det är vi i rasklubben som har den bästa kunskapen om våra raser. Den kunskapen har vi tillsammans använt och kommer fortsätta använda i det evigt pågående arbetet med RAS.

Svbtk ansvarar för RAS för både bullterrier och Miniatyrbullterrier, senaste upplagan fastställdes av SKK 2021, nästa revidering skall göras 2025.

Uppfödare av raserna bull- och miniatyrbullterrier har att arbeta efter dokumentets strategier och mål.

Om du vill få mer Information om vad RAS innebär kan du gå in på www.skk.se.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben