ÅRSMÖTE 2019

Styrelsen välkomnar Svenska Bullterrierklubbens medlemmar till Årsmöte

17 Februari kl. 10:00

Studieförbundets lokal
Heleneborgsgatan 7
117 31 Stockholm

Ingen föranmälan krävs
Motioner skall vara inlämnade 30 dagar innan mötet

Information om medlemstidningen

Hej kära medlemmar, vi är dessvärre tvungna att meddela att några av er inte kommer hinna få sin medlemstidning innan jul. För de flesta bör den dimpa ned idag, men en del kommer tyvärr få vänta. Tryckeriet vi använder oss av i dagsläget valde dessvärre att inte återkoppla i tid, fastän att materialet var dom tillhanda inom tidsramen. Detta ledde till att tidningen gick i tryck senare än planerat. Vi beklagar och hoppas att ni får nöjet att läsa den så snart som möjligt.

I övrigt vill vi önska alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år

Information från SvBtk’s styrelse

Med hänsyn tagen till det brev som nu är publicerat från Svenska Terrierklubben så hoppas vi att många förstår varför vi inte gett oss in i onödiga diskussioner i sociala medier. Vi har arbetat hårt med att genomlysa den ekonomiska biten samt de föreningstekniska delarna i form av bristande underlag och input från den tidigare styrelsen. Allt detta arbeta har skett i samråd och nära samarbete med SvTek, vilka också haft representant med på vissa av våra styrelsemöten.

Det som idag framkommit på informationsmötet är fakta, fakta som vi under hela vår tid arbetat med att få fram utan att sprida felaktig information.

När vi i ett tidigt skede informerade om att det var ekonomisk kris i klubbens ekonomi så överdrev vi inte, när vi väl fick tillgång till klubbens konton så hade vi ett disponibelt belopp på drygt 20,000 kr ett belopp som vi nu kan offentliggöra.

De har figurerat rykten om att vi enbart är en interimsstyrelse samt att vi inte är beslutsmässiga. Detta stämmer inte, vi är förvisso lite decimerade då två av de ledamöter som blev framröstade valde att avgå efter årsmötet, en på grund av familjeskäl och en för den inte ville stanna sitt kvarvarande år i styrelsen. Detta gör dock inte att vi inte är beslutsmässiga, vi har suppleanter. En suppleant har till uppgift att fylla de ordinarie ledamöternas platser då de ej kan närvara och det är endast då som de har rösträtt. Det är även bekräftat av SvTek att SVBTK’s styrelse är beslutsmässig.

Det har under en tid, ja i princip sedan årsmötet förekommit en hel del skriverier på olika sidor på FB med både direkta påhopp och faktafel som både stör och i allra högsta grad missgynnar klubben. Vissa saker har också skrivits av personer som inte ens är medlemmar i klubben.

Vi vill vara en öppen och informativ klubb och styrelse men då vår Facebook sida nu har en ton som inte främjar klubben så kommer vi, från och med nu att använda vår hemsida som vår primära informationskanal, eventuellt kommer Facebook sidan att pausas under en tid. Även detta sker i samråd med SvTek.

Vi har heller inte kunnat informera om allt vi arbetat med på grund av sekretess.

Vi har haft och har fortfarande problem med att få info/input av vissa personer i den tidigare styrelsen. Det gäller allt från ekonomiska frågor samt frågor angående materialet till boken Bullterrier i våra Hjärtan.

Att stadgarna är gamla och eftersatta och ej heller uppdaterade är vi väl medvetna om och även detta är en sak som borde gjorts av tidigare styrelsen. Vi har nu som en prioriterad punkt att arbeta igenom dessa så vi kan fastslå de nya mer aktuella typstadgar som är framtagna av SKK på nästa årsmöte.

Vad vi i styrelsen nu behöver hjälp med är att fylla på de kommittéer där det saknas folk personer som är beredda på att hjälpa till på ideell basis.

Vi hoppas även att vi nu kan komma vidare och gemensamt arbeta för att få till en bättre och mer sammanhållen klubb. Eventuella frågor ställs till mig på ordf@svbtk.com

Janne Pagén

Ordförande i Svenska Bullterrierklubben

Nominera till CETS

Har din hund utmärkt sig i utställningsringen det senaste året? I så fall kan du nominera till CETS. En utställning i Belgien där speciellt fina hundar från hela Europa medverkar. Utställningen går av stapeln under påskhelgen 2019.

För att kunna kvala in ska hunden ha vunnit BIR/BIM för rasspecialist det senaste året. Trophykommittén som sätter ihop föreslaget lag till styrelsen brukar kunna hålla kolla på utställningarna i Sverige och ibland även Norden. Men de kan såklart inte känna till alla resultat för alla hundar. Bifoga därför de resultat som du anser kvalande.

Skicka förslagen till trophy@svbtk.com senast den 10 januari.

SvBtk och SvTek kallar till möte den 28e okt

I samband med Hunderbanan i Norrtälje kommer det även hållas ett informationsmöte för klubbens medlemmar. Mötet hålls tillsamman med Svenska Terrierklubben som kommer att redogöra för SvBtk’s ekonomiska redovisning gällande 2017.
 
Var: Estuna Bygdegård, Flemmingsbergsvägen 38 761 73 Norrtälje
När : den 28 oktober
Tid : kl 15:00
 
Det finns även platser kvar till Hunderbanan, så har du funderat på att anmäla men inte gjort det än passa på.

Vinterspecialen har gått i graven

Hej på er,

På Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens initiativ har vi de senaste två åren kunnat genomföra en ny utställning, Vinterspecialen, under början av året. Tyvärr har SSBTK meddelat att någon sådan utställning inte kommer kunna genomföras i år då Sollentuna Rackethall, där vi tidigare varit, inte längre tar emot hundutställningar då de bytt underlag i hallen.

Trist för oss såklart men kanske att vi med gemensamma krafter kan anordna en liknande utställning längre fram.

 

Häng med till HUNDerbanan

Den 28 oktober kl 13:00 är HUNDerbanan bokad för SvBtks medlemmar.

HUNDerbanan är en hinderbana för hundar. Här finns det hela 36 stationer med olika svårighetsgrad. Alltifrån bollhav, stegar, hopphinder till studsmatta. Stationerna ligger glest så man har gott om utrymme och behöver inte trängas.

Vad sägs om en rolig och utmanande dag i härlig bullterrieranda?
Kostnaden är 100 kr/hund och vi kan ta emot ca 28 hundar. Så det är först till kvarn som gäller.

Plats: Norrtälje, Uddeboövägen 104, Norrtälje, Sverige 76173

Vill DU delta? Maila till aktiv@svbtk.com

Sista betalningsdag är den 18/10
Betalning sker via:
Postgiro: 432 47 64 -2 ställd till SvBtk
Swish-nr: 123 179 10 29 ställd till Svenska Bullterrierklubben
Märk betalningen med ditt namn och ”Hunderbanan”

Anmälan är bindande
PS Kiosken som finns på plats håller öppet.

http://hunderbanan.se/stationer