Inlägg

Gällande uttagning till CETS

Publicerad

av

SvBtks uttagningsregler för att bjuda in hundar till CETS har tagits fram i dialog med arrangören, belgiska Bullterrierklubben BTCB. För att kunna bli inbjuden ska hunden vara svenskägd och ägaren ska senast vid nomineringstillfället vara medlem i SvBtk.
Reglerna säger att hundar som placerat sig enligt nedan är direktkvalificerade:
-Bästa Hane/Bästa Tik 1-3 på SvBtks Open Show.
-Bästa Hane/Bästa Tik 1-2 på någon av SvBtks andra specialutställningar, tex Västbullen. -Bästa Hane/Bästa Tik på annan svensk utställning dömd av rasspecialist.
Med rasspecialist menas person som är domare och har fött upp bullterrier och/eller miniatyrbullterrier. Kvalificerande resultat är BIR/BIM för rasspecialist utomlands. Ytterligare hundar kan nomineras av medlemmar i SvBtk.

Årets uttagning för CETS 2023 har tyvärr utifrån uttagningsreglerna blivit felaktig då direktkvalificerade hundar inte har blivit inbjudna. Det inträffade är beklagligt och vi förstår att det är till stor besvikelse för er som är drabbade. Vi har tagit kontakt med BTCB för att se över möjligheterna att rätta till misstagen. Aktuell styrelse och Trophykommittén har tagit lärdom av det inträffade och kommer att vidarebefordra information och plan om hur vi jobbar vidare med detta för att minimera riskerna att det inträffar igen till kommande styrelse som väljs på årsmötet i februari. Självklart ska det komma berörda till kännedom om att felaktigheter men att använda sociala medier är fel väg att gå och det är bättre att ha en personlig kontakt. Vi är måna om att felaktigheter ska belysas och det är heller inget vi vill gömma undan men det blir lätt tokigt när allmänheten börjar tycka och tänka utan att ha hela bilden. Att kräva svar på ett inlägg på en persons privata konto inte besvaras inom en viss tid är orimligt då vi som jobbar ideellt med detta har arbeten att sköta och gör detta på vår fritid. Vi kommer inte diskutera detta vidare på sociala medier men återkommer när vi har fått kontakt med BTCB om hur vi löser det inträffade. Vi förstår att det är en klen tröst att vi ber om ursäkt och vi ska jobba med att det inte upprepas, så är det vad vi i det närmaste kan göra.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben