Inlägg

Styrelsen informerar

Publicerad

av

Den tragiska händelsen med pojken och miniatyrbullterriern i augusti förra året är inget som gått SvBtk obemärkt förbi.
Vad klubben gör i detta läge är att fortsätta att stötta och vägleda uppfödare, ägare och valpköpare mot gemensamma mål vad gäller mentalitet. Subventioneringen av avgiften för BPH kommer kvarstå under 2023 och en föreläsning med Irene Westerholm om mentalitet kommer att ske under våren. I klubbens rasspecifika avelsstrategi har vi satt upp mål om att bibehålla rasens stabila och godmodiga mentalitet, öka kunskapen om hundars mentalitet samt öka antalet mentalbeskrivna hundar genom BPH. Vi jobbar aktivt med att få fler uppfödare involverade i rasklubbens avels- och hälsoarbete. Målen är mycket svåra att nå om inte alla uppfödare och hanhundsägare arbetar tillsammans. Att skapa ett kontaktnät och samsyn är viktigt, allra helst nu när det är många nya, mer och mindre, erfarna uppfödare och ägare inom raserna. Ingen kan göra allt men alla kan göra något – vi välkomnar engagemang! Hör av dig till oss via mejl: info@svbtk.com /Styrelsen

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben