Inlägg

Har du glömt att betala din medlems- och/eller anmälningsavgift inför OS? 

Publicerad

av

Snart är det dags för Open & Trophy Show som många längtat efter och ser fram emot hela året. Vi i styrelsen och utställningskommittén lägger ner väldigt mycket jobb på att planera, arrangera, ragga sponsorer och priser, domare och ringpersonal se till att tält och utrustning finns, göra en katalog över anmälda hundar och alla andra tusen småsaker runt omkring. Vi är en liten ideell klubb med begränsad ekonomi och vi är helt beroende av sponsorer, medlems- och anmälningsavgifter för att kunna göra ett så bra arrangemang med rasspecialistdomare och med så fina priser som det bara går.  

Vi har varit tydliga med att anmälan är bindande, precis som vid alla SKKs arrangemang. Utställningen är till för medlemmar i klubben, dvs har du anmält din hund utan att vara medlem så behöver du också betala medlemsavgift, det räcker INTE att din uppfödare är medlem. Har du anmält någon av dina sålda uppfödningar, så behöver ägaren vara medlem.  Som medlem får du inte bara ställa för rasspecialist på OS utan du får också tidning och andra medlemsförmåner och inte minst gör du en stor insats för våra raser!

Har du frågor och funderingar kring anmälan, vänd dig direkt till någon i styrelsen eller utställningskommitté och tänk på att formulera dig hövligt, vi är människor och lägger ner mycket arbete för att du och din hund ska få en härlig Open Show (tyvärr på förekommen anledning).

Vi är så otroligt tacksamma över de som hjälper till kring Open Show, både genom att sponsra klasser och skänka priser och inte minst hugga i praktiskt och bygga tält och ringar och städa och riva efter Open Show. Vill du hjälpa till, hör av dig eller hugg tag i någon på plats på Vilsta!!

Allt är roligare och enklare när man hjälps åt!!!  

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben