Information om Västbullen 2019

Pga olika omständigheter kommer vi inte genomföra Västbullen 2019. Vi ser istället över möjligheten att anordna en annan utställning under våren. Mer information kommer längre fram.