Information från SvBtk’s styrelse

Med hänsyn tagen till det brev som nu är publicerat från Svenska Terrierklubben så hoppas vi att många förstår varför vi inte gett oss in i onödiga diskussioner i sociala medier. Vi har arbetat hårt med att genomlysa den ekonomiska biten samt de föreningstekniska delarna i form av bristande underlag och input från den tidigare styrelsen. Allt detta arbeta har skett i samråd och nära samarbete med SvTek, vilka också haft representant med på vissa av våra styrelsemöten.

Det som idag framkommit på informationsmötet är fakta, fakta som vi under hela vår tid arbetat med att få fram utan att sprida felaktig information.

När vi i ett tidigt skede informerade om att det var ekonomisk kris i klubbens ekonomi så överdrev vi inte, när vi väl fick tillgång till klubbens konton så hade vi ett disponibelt belopp på drygt 20,000 kr ett belopp som vi nu kan offentliggöra.

De har figurerat rykten om att vi enbart är en interimsstyrelse samt att vi inte är beslutsmässiga. Detta stämmer inte, vi är förvisso lite decimerade då två av de ledamöter som blev framröstade valde att avgå efter årsmötet, en på grund av familjeskäl och en för den inte ville stanna sitt kvarvarande år i styrelsen. Detta gör dock inte att vi inte är beslutsmässiga, vi har suppleanter. En suppleant har till uppgift att fylla de ordinarie ledamöternas platser då de ej kan närvara och det är endast då som de har rösträtt. Det är även bekräftat av SvTek att SVBTK’s styrelse är beslutsmässig.

Det har under en tid, ja i princip sedan årsmötet förekommit en hel del skriverier på olika sidor på FB med både direkta påhopp och faktafel som både stör och i allra högsta grad missgynnar klubben. Vissa saker har också skrivits av personer som inte ens är medlemmar i klubben.

Vi vill vara en öppen och informativ klubb och styrelse men då vår Facebook sida nu har en ton som inte främjar klubben så kommer vi, från och med nu att använda vår hemsida som vår primära informationskanal, eventuellt kommer Facebook sidan att pausas under en tid. Även detta sker i samråd med SvTek.

Vi har heller inte kunnat informera om allt vi arbetat med på grund av sekretess.

Vi har haft och har fortfarande problem med att få info/input av vissa personer i den tidigare styrelsen. Det gäller allt från ekonomiska frågor samt frågor angående materialet till boken Bullterrier i våra Hjärtan.

Att stadgarna är gamla och eftersatta och ej heller uppdaterade är vi väl medvetna om och även detta är en sak som borde gjorts av tidigare styrelsen. Vi har nu som en prioriterad punkt att arbeta igenom dessa så vi kan fastslå de nya mer aktuella typstadgar som är framtagna av SKK på nästa årsmöte.

Vad vi i styrelsen nu behöver hjälp med är att fylla på de kommittéer där det saknas folk personer som är beredda på att hjälpa till på ideell basis.

Vi hoppas även att vi nu kan komma vidare och gemensamt arbeta för att få till en bättre och mer sammanhållen klubb. Eventuella frågor ställs till mig på ordf@svbtk.com

Janne Pagén

Ordförande i Svenska Bullterrierklubben