återupptagande av årsmötet 1/5 11:00

Årsmötet för verksamhetsåret 2017 öppnades/påbörjades den 24/3-2018 på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna men ajournerades på grund utav att revisorerna inte fått tillgång till bokföringen vilket medförde att de inte kunde göra sitt arbete och inte heller lämna något revisionsberättelse. Revisorerna är nu klara och mötet kan återupptas som beräknat.

Mötet återupptas den 1/5 kl.11:00 på Vilsta Sporthotell.

Ingång till stora konferensrummet sker via receptionen

För att vara röstberättigad på mötet måste ni ha betalat medlemsavgiften senast 24/3. Alltså innan första delen av mötet påbörjades.

Årsmötesordförande är Charlotta Mellin som även var den som öppnade mötet den 24/3.

Ingen föranmälan krävs, men kom i tid.

Väl Mött!