Vad är LAD?

Vi har satt samman en kort information om vad LAD/Letal Akrodermatit är och hur det enligt den nya forskningen nedärvs osv.

För de som är intresserade av att till rabatterat pris testa sina avelsdjur så kommer möjligheten finnas på Vinterspecialen i Sollentuna den 3/2. Ekonomiskt bindande intresseanmälan görs till sekr@svbtk.com

Kit för DNA-test går att beställa från Animal Health Trust i Storbritannien

I övrigt hänvisar vi till informationen i dokumentet.

Vad är LAD?