Uppfödarnas sidor

Svenska Kennelklubbens ger stöd och råd i frågor som rör avel och uppfödning.
Det handlar bland annat om att dra upp riktlinjer för Sveriges hunduppfödare och se till att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar både den enskilda hunden och rasen i stort. På SKKs sida om uppfödning hittar du som uppfödare massor av matnyttig information: http://www.skk.se/uppfodning/

SKK Avelsdata
På Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter. Ett annat hjälpmedel som många uppfödare begagnar sig av är möjligheten att göra provparningar mellan två hundar t ex för att kontrollera inavelsgraden hos den tänkta avkomman.

SKK Hundddata
Svenska Kennelklubbens onlinetjänst Hunddata rymmer information om nära 2,5 miljoner hundar. Här hittar du bland annat stamtavor och resultat från veterinärunderökningar och tävlingar.