Enkäter

Senast uppdaterad

På den här sidan hittar ni de enkäter som är aktuella just nu.

Svaren från enkäterna kommer att redovisas på uppfödarmöten, i tidningen Bullterriern och användas som underlag vid revidering av våra RAS-dokument.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben