SRD

Svenska Bullterrierklubben och SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)

SRD har tillkommit genom en inventering i ett omfattande samarbete mellan utställningsdomare, ras- och specialklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga. Dokumentet fastställdes av SKK/CS 2008-11-12, och är liksom RAS ett dokument som förändras efter de behov som existerar.

SRD delas i dagsläget in i tre grupper: Åtgärder krävs, Ökad uppmärksamhet och Observandum. Bull- och miniatyrbullterrier finns med i gruppen ”Åtgärder krävs” med anledning av att raserna har problem med för trånga bett och hudirritationer.

För de sex terrierraser som finns med i SRD rekommenderar SKK/AK att man noterar detta i sina RAS, och SvBtk kommer att göra detta vid nästa revidering av vårt RAS-dokument.

SRD utvärderas av SKK under hösten 2010 varför förändringar i dokumentet kan uppstå. Vill du ha mer information om SRD kan du gå in på www.skk.se, välj ”Funktionärsinfo” och sedan SRD. Man kan dels ladda ner alla SRD-dokument eller välja en speciell rasgrupp. Våra bullterrierraser tillhör grupp 3, Terrier.