Hälsoprogram

Svenska Bullterrierklubbens hälsoprogram gällande från 2001.05.13 reviderad 2012.03.03.

Här nedan redovisas de hälsoundersökningar, som ingår i SvBtks inofficiella hälsoprogram.

För att få uppfödar- och valphänvisning är uppfyllandet av SvBtks hälsoprogram ett måste för aktiva avelsdjur. SvBtks förhoppning är dock att alla bull- och miniatyrbullterrier testas, och att samtliga testintyg skickas till Avelskommittén på adress längre ner på sidan. Observera att det är önskvärt att alla avelsdjurs tester ska utföras så nära parning som möjligt!

Intygen ska utfärdas av veterinär med Specialistkompetens i hundens- och kattens sjukdomar eller därmed jämförbar kompetens.

Tester som ska utföras för att ha fullföljt Svbtks hälsoprogram:

  • Auskultation av hjärta (årligen från 12mån ålder)
  • Undersökning av njurar med hjälp av urinprov. Urinprotein/kreatinin kvot. (Årligen fr.12mån ålder.)
  • Klinisk hudstatus/Okulär hudbesiktning (Okulär = visuell besiktning) ( Årligen från 12mån ålder)
  • Miniatyrbullterrier ska även ha känd PLL-status via arv, eller PLL-DNA test (1 gång)
SvBtk rekommenderar även följande undersökningar:
  • Ögonlysning (Miniatyrbullterrier med DNA resultat Carrier/Affected avseende PLL)
  • Patellaundersökning (1 gång fr.12mån ålder)
  • Hörseltest BAER (1 gång fr.6v.ålder)
  • Ultraljudsundersökning av hjärtat hos hjärtspecialist från ca 2års ålder.
  • MH-beskrivning alt. BPH (1 gång fr.12mån ålder)
INTYG avseende urin, hjärta och hud hittar du HÄR.
Till övriga undersökningar används SKK’s eller laboratoriets intyg.
Mer information om undersökningarna och intygen:

Auskultation av hjärta
Vill du veta mer om hur testet utförs, kan du läsa HÄR

Undersökning av njurar
Undersökningen görs genom att samla urin från hunden som sedan analyseras och man får fram en urinprotein/kreatinin kvot som inte ska överstiga 0,3. Intyget gäller i ett år från utfärdandet. Vill du veta mer om hur testet utförs, kan du läsa HÄR

Kliniskt hudstatus/Okulär hudbesiktning
Undersökningen utförs genom att veterinären inspekterar hundens hud och päls i syfte att detektera eventuella hudsjukdomar. Intyget beskriver hundens hudstatus på den aktuella undersökningsdagen. Intygen ska utfärdas av veterinär med Specialistkompetens i Hundens- och kattens Sjukdomar eller därmed jämförbar kompetens.

Linsluxation (Gäller endast miniatyrbullterrier)
Hos rasen miniatyrbullterriern förekommer ögonsjukdomen PLL. Sedan oktober 2009 finns möjlighet att även utföra DNA-test för att få svar på hundens PLL-status. Tidigare var enda möjliga test ögonlysning, som utförts av veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar.

För att göra ett DNA-test så kontaktas tex. AHT för rekvirering av s.k. svabbar. Videoinstruktioner kring hur DNA-testet genomförs med svabb finns här. Därefter skickas svabbarna åter till det laboratorium, som svabbarna beställts från, och efter någon vecka får du din hunds PLL-status.
Detta DNA-test utförs endast en gång under hundens liv, och kan genomföras på valpar från 6 veckors ålder och på vuxna hundar.
Att använda en hund med resultat affected i avel samt att para anlagsbärare med anlagsbärare bryter mot SKKs Grundregler samt SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Kombinationerna normal (clear) x normal (clear) samt normal (clear) x anlagsbärare (carrier) är de kombinationer som får genomföras

Vill du veta mer om hur patellatestet utförs, kan du läsa HÄR
Vill du veta mer om hur hörseltestet utförs, kan du läsa HÄR
Vill du veta mer om hur ett MH går till, kan du läsa HÄR

Kliniker som utför BAER-test:
Regiondjursjukhuset i Strömsholm, 0220-458 00
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, 031-65 35 00
Regiondjursjukhuset i Helsingborg, 042-16 80 00
Kalmar Djursjukhus, 0480-270 50
Djursjukhuset Albano i Danderyd, 08-505 304 00)
Jennyhill Djurklinik, Kvidinge, 0435-481130
Djursjukhuset Gammelstad, 0920-25 30 20
Aros Veterinärcentrum, 021-474 90 70

Information om intygen

Hud-, hjärt- och urinprovsintyg kan hämtas här.
Observera att för svenska hundar krävs att SvBtks intyg gällande hud, hjärta och urinprov används. För utländska hundar är respektive lands intyg godkända.

Notera att intyg för undersökning av patella sker på SKKs blankett som finns hos veterinären.

Intyg för ögonlysning finns hos veterinär som utför undersökningen. Remiss för DNA-test gällande PLL, hämtas på SKK.

Intyg för hörseltest finns hos respektive klinik som utför BAER-test.

Beskrivningsunderlag för MH får du på Brukshundklubben efter genomgången beskrivning.

Inskickade hälsotestresultat är sedan 2001-05-13 officiella handlingar och redovisas fortlöpande i klubbtidningen Bullterriern.

Kopior på handlingar rörande testresultat skickas antingen som inscannade pdf:er eller att du skickar in foton från mobilen eller kameran i jpeg format till:

intyg@svbtk.com

Vi ser helst att du skickar in resultatet digitalt men om du inte har möjlighet att scanna/fota resultatet kan du skicka per post till sekreteraren