Hanhundspresentation

MINIATYRBULLTERRIER

Whispering Word´s Pure Gold

BULLTERRIER – Inga aktuella hanhundspresentationer just nu!

Nu finns möjlighet att presentera avelshanar i egen ägo eller med avelsrätt på SvBtk hemsida. För uppfödare som erlagt årlig avgift för SvBtk uppfödar- och valphänvisning ingår presentation av avelshanar utan kostnad. För övriga, som ej erlagt årlig avgift för SvBtk uppfödar- och valphänvisning, erbjuds en möjlighet att presentera hanhund/avelshanar i egen ägo till en avgift av 150 kr per år.
Vid inbetalning på SvBtks pg: Märk talongen med hanhundspresentation, hundens namn, ägarens namn. För hane som går i avel, hänvisas till SKK regler för uppfödare/hanhundsägare.

– Hanhundar som presenteras skall vara hälsotestade enligt SvBtk hälsoprogram och testintygen skall vara inskickade till sekreteraren/hälsointygsansvarig.
– Digitalt foto, hundens registreringsnamn, ev. utställningsmeriter och ägarens namn skickas till info@svbtk.com