Regler för Uppfödar- och Valphänvisning

FÖLJANDE REGLER GÄLLER FÖR SVBTK UPPFÖDARLISTA

Styrelsens beslut är att reglerna gäller från 2014-01-21.
Uppfödare av bullterrier/miniatyrbullterrier kan anmäla sig till uppfödarhänvisningen om följande krav uppfylls:

1. Medlem i SvBtk samt SKK.
För svenska uppfödare krävs medlemskap i SKK samt SvBtk, och att följa SKK:s grundregler och RAS.

För övriga uppfödare från annat land gäller medlemskap i SvBtk. För ytterligare person som är folkbokförd på samma adress som fullbetalande medlem, gäller avgift för familjemedlemskap. För person som ej är folkbokförd på samma adress, gäller fullt medlemskap i SvBtk och SKK. Uppfödaren ansvarar också för att avanmäla sig om avelsarbetet upphör.
Vid avanmälan kontakta sekreteraren svbtk@mail.com

2. Hälsointyg skickas till SvBtk Avelskommitté.

Intygen publiceras i tidningen Bullterriern samt arkiveras av Avelskommittén. För att få valphänvisning krävs att båda avelsdjuren är hälsotestade enligt klubbens inofficiella hälsoprogram före parning, samt att det är inskickade till AK. Om hanhunden är utländsk räcker det med inskickat test för hjärta och urinprotein/kreatininkvot under 0,3.

De hundar som används i avel skall årligen genomföra rasklubbens hälsoprogram som innehåller följande tester:
– Kontroll av hjärta
– Hud intyg
– Kontroll av urin (Urinprotein/kreatininkvot. Endast urinprov gäller)

Förutom ovanstående tester rekommenderas nedanstående tester:
– Ögonlysning (Miniatyrer med DNA resultat Carrier)
– Kontroll av patella
– BAER test
– MH-beskrivning/BPH

Övrigt om SvBtks hälsoprogram finner du här.

3. Om intyg saknas på aktuell kull, kontaktar Avelskommittén uppfödaren. Intygen skall vara Avelskommittén tillhanda inom 1 vecka från det datum kontakt tagits. Inkommer ej intyg stryks kenneln från uppfödarlistan.

4. Önskar uppfödare att återkomma till uppfödarlistan skall intyg skickas in på kommande kull.

5. Kennel – oavsett antal delägare.
Kennelinnehavare med samregistrerat kennelnamn hos SKK är ansvarig för hela kennelns verksamhet oavsett om dess innehavare bor och verkar på olika bostadsadress.

6. Endast SvBtk intyg accepteras med undantag av intyg som avser ögonlysning/DNA-test, BAER-test, patellastatus samt beskrivningsunderlag för MH. Mer information om intygen finner du i Hälsoprogrammet. För intyg som avser utländska hundar accepteras hemlandets intyg.

7. Kopior av intygen skickas per post samt även digitalt om man vill.

8. Uppfödarna rekommenderas att delta på uppfödarmöten.

9. Fr.o.m. 2010-06-16 gäller följande för alla uppfödare: För att få publiceras på uppfödarlistan med valphänvisning ska en avgift på 250 SEK/år erläggas (märk inbetalningen Uppfödarlistan SvBtk/hemsida). Valphänvisningen ges fram tills att kullen uppnått 16 veckors ålder. För uppfödare som inte bor i Sverige gäller en avgift av 25 Euro. I avgiften ingår även möjlighet till presentation av egna hanhundar för avel under fliken ”Hanhundspresentation”, som du finner här. Avgiften ska finansiera bl.a. gemensamma uppfödarmöten och andra aktiviteter som är relaterade till uppfödarna. Den årliga avgiften ska från och med år 2011 betalas per den 1 januari varje år.

10. TILLÄGG: FR.O.M augusti 2015 t.o.m dec 2016 så genomförs ett försök att även låta uppfödare hänvisa till omplacering av hundar över 10mån. Hundarna måste vara registrerade i SKK. Ett ”OMPLACERING FINNS” läggs till bredvid kennelnamnet efter uppmaning till sekreteraren. Hänvisningen ligger kvar i 1 månad om ingen förlängning begärs.
SvBtk ombesörjer endast att hänvisningen till uppfödarna läggs ut.
Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. meriter.

SvBtk AK/Styrelsen