Utställningskommittén

Har du idéer om hur våra utställningar kan bli ännu bättre, förslag på domare att bjuda in eller funderingar runt kommittén och dess arbete? Maila oss gärna!

Om du kan tänka dig att vara funktionär under något av våra evenemang eller rent av vill sponsra med något så är ni förstås också varmt välkomna att höra av er!

Medlemmar i utställningskommittén 2021:

Jeanette Strand (Sammankallande)
sekr@svbtk.com

Amanda Skålberg
Andreas Wretström
Yasmine Egli
Cecilia Karlsson
Pernilla Ryberg