Enkäter

På den här sidan hittar ni de enkäter som är aktuella just nu.

Svaren från enkäterna kommer att redovisas på uppfödarmöten, i tidningen Bullterriern och användas som underlag vid revidering av våra RAS-dokument.

´Fertilitet och förlossningsproblem hos tik : Vänder sig till alla som parat sina tikar de senaste sju åren. Öppen till 1/4-17

Fertilitet hos hanhunden : Vänder sig till alla vars hanar parat de senaste sju åren. Öppen till den 15/4-17