Enkäter

På den här sidan hittar ni de enkäter som är aktuella just nu.

Svaren från enkäterna kommer att redovisas på uppfödarmöten, i tidningen Bullterriern och användas som underlag vid revidering av våra RAS-dokument.