Uppfödarmöte

SvBtks intention är att hålla uppfödarmöten en gång per år där aktuella frågor kan informeras om och diskuteras. Att gå på uppfödarmötena är kostnadsfritt för de uppfödare som finns med på Uppfödarlistan. Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och till en kostnad av 250:- .

Nästa uppfödarmöte är inte inplanerat ännu och mer information kommer.