Uppfödarmöte

SvBtks intension är att 1-2ggr per år hålla uppfödarmöten där aktuella frågor kan informeras om /diskuteras. Att gå på uppfödarmötena är kostnadsfritt för de uppfödare som finns med på Uppfödarlistan. Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och till en kostnad av 250:- .

Nästa uppfödarmöte kommer att hållas:

22 april 2017

Himmelstalundsgymnasiet, Norrköping

ca kl. 10-15

Tema : Fertilitet och dystoki hos våra raser

Genomgång av uppfödarenkäterna

Catarina Kjellerstedt Leg. veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar föreläser på samma tema
Föranmälan till avel@svbtk.com senast den 15 april 2017