Uppfödarmöte

SvBtks avelskommitté bjuder in till digitalt uppfödarmöte den 28 februari

Under mötet kommer vi att gå igenom revideringen av RAS och föreslagna uppdateringar i vårt hälsoprogram. 
Mötet äger rum på Teams och för att medverka på mötet ska du ha betalt både medlemsavgift och uppfödaravgiften för 2021. Representanter från Svenska Terrierklubbens AK kommer också att medverka.  

Vill du delta på mötet osa din plats SENAST 15/2 genom att skicka din anmälan till avel@svbtk.com.
Länk till mötet kommer mailas ut dagen innan mötet och kompendierna mailas ut fredagen den 26 februari. Exakt mötestid meddelas inom kort. 
Obs, rösträtt ges endast till uppfödare på uppfödarlistan.

Varmt Välkomna
Avelskommittén Svenska Bullterrierklubben

SvBtks intention är att hålla uppfödarmöten en gång per år där aktuella frågor kan informeras om och diskuteras. Att gå på uppfödarmötena är kostnadsfritt för de uppfödare som finns med på Uppfödarlistan. Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och till en kostnad av 250:- .
Betalningsuppgifter finner ni här, glöm ej märka betalningen med uppfödarmöte och ert namn