Styrelsen

Styrelsen 2022

Nedan presenterar vi styrelsemedlemmarna för Svenska Bullterrierklubben. Det går bra att kontakta medlemmarna på respektive e-post. Har du en allmän förfrågan eller skrivelse kan du maila info@svbtk.com som även den når styrelsen.

Allt styrelsearbete sker på ideell basis på styrelsemedlemmarnas fritid och vi gör så gott vi kan för att besvara alla inkomna mail så snart som möjligt.

Styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Anneli Woll, Hörby
ordf@svbtk.com

Ledmöter
Kassör
Helene Stenvall, Södertälje
kassor@svbtk.com

Vice ordförande
Johanna Helsing, Fjärås
vice@svbtk.com

Sekreterare
Jeanette Strand, Uppsala
sekr@svbtk.com

Nicole Draglund
happysurprise@hotmail.com

Suppleanter
Amanda Skålberg, Hällefors
amandaskalberg@hotmail.com

Pia Nilsson
piavetab@gmail.com

Maria Acnell
maria.acnell@gmail.com

Revisorer
Annika Fuchs Alfredsson

Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller                                            
ursula.rohrmuller@ektv.nu

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Anneli Woll

Suppleant Terrierfullmäktige
Helene Stenvall

Valberedning
1 Felicia Mix – Sammankallande – 1 år
2 Carolin Östborg – 2 år
3 Ellinor Carlsborg – 1 år