Styrelsen

Styrelsen 2020

Nedan presenterar vi styrelsemedlemmarna för Svenska Bullterrierklubben. Det går bra att kontakta medlemmarna på respektive e-post. Har du en allmän förfrågan eller skrivelse kan du maila info@svbtk.com som även den når styrelsen.

Allt styrelsearbete sker på ideell basis på styrelsemedlemmarnas fritid & vi gör så gott vi kan för att besvara alla inkomna mail så snart som möjligt.

Styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Janne Pagén, Riala
ordf@svbtk.com

Kassör
Monica FlodmanTumba
kassor@svbtk.com

Vice ordförande

Sekreterare
Mimmi Elg, Riala
sekr@svbtk.com

Ledmöter
Olivia Hammarstrand, Bergeforsen
oliviahammarstrand@msn.com

Linnea Sjögren, Rönninge
Linnea_sjogren@hotmail.com

Nicolette O’Toole, Skene
nicoletteotoole@gmail.com

Suppleanter
Andreas Wretström, Knutby
isabulls@gmail.com

Mimmi Elg, Riala
sekr@svbtk.com

Jeanette Strand, Uppsala
jeanette@jeanettestrand.se 

 

Revisorer
Helene Stenvall
helene@kinova.se

Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller                                                                                    ursula.rohrmuller@ektv.nu

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Jan Pagén

Suppleant Terrierfullmäktige
Linnea Sjögren

Valberedning
Linda Andersson, 1 år. Sammankallande
Nicole Draglund, 1 år
Astrid Odell, 1 år