Styrelsen

Styrelsen 2018

Allmänna förfrågningar och skrivelser hänvisas till info@svbtk.com
Vi har för avsikt att återkoppla mejl inom en vecka, ibland kan det dock ta länge tid, dels på grund av att allt arbete sker ideellt på styrelsens fritid och dels beroende på frågans karaktär och om ett beslut i styrelsen behöver fattas för att besvara frågan. Är ärendet av akut karaktär går det även bra att ringa till sekreteraren, kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Mötesprotokoll från det konstituerande styrelsemötet hittar ni här: Konstituerande Styrelsemöte 180508 Övriga styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Janne Pagén
Sättra gårdsväg 6
761 13  Riala
076-213 21 06
ordf@svbtk.com
 
Kassör
Monica Flodman
Ugglevägen 159
147-34 Tumba
072-716 06 66

Vice Ordförande/Sekreterare
Olivia Hammarstrand
Sandarnavägen 60
861 92 Bergeforsen
070-653 66 15
sekr@svbtk.com


Nicole Draglund
Mandelstensv. 69
70374 Örebro
076-230 19 27
happysuprise@hotmail.com

Suppleanter
Linnea sjögren
Tibaststigen 26
14433 Rönninge
073-926 05 23
Linnea_sjogren@hotmail.com

Sara johansson
Västmannavägen 2B
73436 Hallstahammar
076-581 36 35
Sara900203@outlook.com

Astrid Odell
Spanarvägen 11
132 46 Saltsjö-Boo
070-668 60 67
tinybulls@gmail.com


Revisorer
Tommy Torstensson
tommy@bahnhofbredband.se
Leena Hurt
Leena.hurt@lhurts.se
Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller                                                                                    ursula.rohrmuller@ektv.nu

Johan Granath

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Jan Pagén

Suppleant Terrierfullmäktige
Linnea Sjögren

Valberedning
Margareta Häll – Sammankallande
buffalobulls@telia.com
Lotta Lorensson
Frida Sjöberg