Styrelsen

Styrelsen 2019

Allmänna förfrågningar och skrivelser hänvisas till info@svbtk.com
Vi har för avsikt att återkoppla mejl inom en vecka, ibland kan det dock ta länge tid, dels på grund av att allt arbete sker ideellt på styrelsens fritid och dels beroende på frågans karaktär och om ett beslut i styrelsen behöver fattas för att besvara frågan. Är ärendet av akut karaktär går det även bra att ringa till sekreteraren, kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Mötesprotokoll från det konstituerande styrelsemötet hittar ni här: Konstituerande Styrelsemöte 180508 Övriga styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Janne Pagén
Sättra gårdsväg 6
761 13  Riala
076-213 21 06
ordf@svbtk.com
 
Kassör
Monica Flodman
Ugglevägen 159
147-34 Tumba
072-716 06 66
Vice ordförande
Astrid Odell
Spanarvägen 11
132 46 Saltsjö-Boo
0706-68 60 67
tinybulls@gmail.com
vice@svbtk.com


Sekreterare
Olivia Hammarstrand
Sandarnavägen 60
861 92 Bergeforsen
070-653 66 15
sekr@svbtk.com

Ledmöter
Linnea sjögren
Tibaststigen 26
14433 Rönninge
073-926 05 23
Linnea_sjogren@hotmail.com

Ann-Sofie Ramstad
Övre Svartlå 30
961 98 Boden
0706-69 99 99
annsofieramstad@gmail.com

Suppleanter
Sigrid Östergren
Västra Ängsstigen 2
576 97 Vrigstad
0734-368594
sigrid@floppy.nu

Helen Stenvall
Sockertoppsvägen 15
451 54 Uddevalla
0705-08 54 34
helen.stenvall@hotmail.com

Amanda Skålberg
Wigelievägen 48A
71231 Hällefors
0727-00 79 27
Amandaskalberg@hotmail.com

 

Revisorer
Göran Tullberg
Helene Stenvall: helene@kinova.se

Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller                                                                                    ursula.rohrmuller@ektv.nu
Jonas Granat

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Jan Pagén

Suppleant Terrierfullmäktige
Linnea Sjögren

Valberedning
Caroline Ohlson, Sammankallande
caroline.ohlson@hotmail.com
Linda Andersson, 2 år
Nicole Draglund, 1 år