Styrelsen

Styrelsen 2021

Nedan presenterar vi styrelsemedlemmarna för Svenska Bullterrierklubben. Det går bra att kontakta medlemmarna på respektive e-post. Har du en allmän förfrågan eller skrivelse kan du maila info@svbtk.com som även den når styrelsen.

Allt styrelsearbete sker på ideell basis på styrelsemedlemmarnas fritid och vi gör så gott vi kan för att besvara alla inkomna mail så snart som möjligt.

Styrelseprotokoll går att rekvireras från sekreteraren.

Ordförande
Mimmi Elg, Riala
ordf@svbtk.com

Kassör
Helene Stenvall, Södertälje
kassor@svbtk.com

Vice ordförande
Ann-Sofie Ramstad, Boden
annsofieramstad@gmail.com

Sekreterare
Jeanette Strand, Uppsala
sekr@svbtk.com

Ledmöter
Pernilla Ryberg, Göteborg
pernilla@classicdreams.se

Suppleanter
Amanda Skålberg, Hällefors
amandaskalberg@hotmail.com

Cecilia Karlsson, Kil
cilan.k@gmail.com

Sofia Brännström, Boden
sofia_75@hotmail.com 

Revisorer
Eva Robertsson
e.robertsson61@gmail.com

Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller                                                                                    ursula.rohrmuller@ektv.nu

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Mimmi Elg

Suppleant Terrierfullmäktige
Sofia Brännström

Valberedning
1 Nicole Draglund – Sammankallande – 1 år
2 Helen Stenvall – 2 år
3 Yasmine Egli – 1 år