Styrelsen

Om Svenska Bullterrierklubben
Svenska Bullterrierklubben är en ideell förening vars syfte är att främja aveln av bullterrier och miniatyrbullterrier, samt sprida kunskap om raserna. Klubben grundades 1976 av eldsjälarna Ruth Hägglund, Gunnar Strömbert och Jörgen Lundquist.

Styrelsen 2017

Allmänna förfrågningar och skrivelser hänvisas i första hand till info@svbtk.com

Mötesprotokoll från styrelsens möten hittar ni HÄR

Ordförande:
Frida Sjöberg
Stenhällsvägen 9
616 31 Åby
Tel. 073-753 95 65
ordf@svbtk.com

Vice ordförande
Joakim Andersson
Vårkullavägen 2
51163 Skene
0733-582587
vice@svbtk.com

Sekreterare/Ledamot
Emelie Eriksdotter
Västra Vintergatan 204
70344 Örebro
0735-836088
sekr@svbtk.com

Kassör/Ledamot
Tony Kajander
Utby Salukvarnsgattu 32
79394 Tällberg
070-7860352
kassor@svbtk.com

Ledamot
Nicole Draglund
Mandelstensv. 69
70374 Örebro
076-2301927
happysuprise@hotmail.com

Suppleanter:
Anna Sundh
Bänaredsberg102
31193 Långås
0735-017502
annasundh@hotmail.com

Ann Sigemo
Bromsvägen 39
12557 Älvsjö
ann@sigemo.se

Felicia Mix
Turbinvägen 6
13647 Haninge
mix.felicia@gmail.com
Revisorer
Tommy Torstensson
tommy@bahnhofbredband.se
Leena Hurt
Seveniusvägen 65
18433 Åkersberga
0705-747308
Leena.hurt@lhurts.se
Revisorsuppleanter
Ursula Rohrmüller
Lantmannagatan 62
26254 Ängelholm
0431-124 63                                                                                          ursula.rohrmuller@ektv.nu
Mia Andersson
Nyeds Sundstorp 402
660 60 Molkom
055313044
mia@bjorkfallet.se
 

Representant/Delegat Terrierfullmäktige
Frida Sjöberg

Suppleant Terrierfullmäktige
Anna Sundh

Valberedning
Mimmi Elg  (sammankallande)

Anneli Woll
Hamrångevägen 65
80596 Gävle
070-2001334
anneli@bulliebompa.se

Lotta Lorensson