Uppfödarnas sidor

Vill du veta reglerna för att stå med på Uppfödarlistan kan du klicka HÄR

En av vår moderorganisation Svenska Kennelklubbens mest angelägna uppgifter är att ge stöd och råd i frågor som rör avel och uppfödning. Det handlar bland annat om att dra upp riktlinjer för Sveriges hunduppfödare och se till att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar både den enskilda hunden och rasen i stort. På SKKs sida om uppfödning hittar du som uppfödare massor av matnyttig information: http://www.skk.se/uppfodning/

Avelsdata
På Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter. Ett annat hjälpmedel som många uppfödare begagnar sig av är möjligheten att göra provparningar mellan två hundar t ex för att kontrollera inavelsgraden hos den tänkta avkomman.

Så här använder du Avelsdata
Du möter först en ruta där man begär inloggningsdata. Under rutan står utförligt beskrivet hur du ska göra. Alla är välkomna att använda Avelsdata hos SKK! När du har loggat in ska du för att få den information du önskar först välja vilken ras du vill titta på genom att klicka på ”Raser-Sök/välj ras” till vänster i menyn. En ruta kommer upp där du kan göra ditt val av ras. När du har gjort det kan du välja vilken typ av information du önskar genom menyn till vänster.

Hundddata
Svenska Kennelklubbens onlinetjänst Hunddata rymmer information om nära 2,5 miljoner hundar. Här hittar du bland annat stamtavor och resultat från veterinärunderökningar och tävlingar.

Uppfödarnas sidor har tillkommit för att i första hand tillfredsställa uppfödarnas krav på information. Sidan är under uppbyggnad och vi vill gärna ha Era synpunkter på vad som är intressant att presentera på denna sida.

Hör av er till styrelsen via sekreteraren på svbtk@mail.com