NSTK

Svenska Terrierklubben bildade år 2008 en kommitté som värnar om de numerärt små terrierraserna. Miniatyrbullterriern ingår i denna kommitté som förkortas NSTK. Inom kommittén arbetar man med specifika frågor som är relevanta för en ras med litet rasbestånd. Vill du läsa mer om syftet med denna sammanslutning av numerärt små terrierraser, kan du klicka här!