MH och BPH

ny logga litenBPH
SvBtk planerar nästa BPH-tillfälle till under 2019.

Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i SKK eller SVBTK.
Anmäl din hund! – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar.

Mer info om hur beskrivningen går till hittar du längre ner på sidan.

Mentalbeskrivning Hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Ökad efterfrågan

Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser

Vill du läsa mer om MH, klicka här

MH- tillfällen 2014 genom Svenska Brukshundsklubben, hittar ni här.

Vill du se hur ett MH går till? Kika här!

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Inledningsvis kommer det att finnas sju banor runt om i landet och alla hundar är välkomna

Vill du läsa mer om BPH, klicka här