Föreläsning i samband med årsmötet inställt

Vår föreläsare har tyvärr behövt avboka. Vi har erbjudits en annan föreläsare men på grund av alldeles för lågt intresse har vi beslutat att ställa in föreläsningen.