Anmälan Junibullen

Online entrie/online anmälan

Obs, vi kan max ta emot 80 st anmälningar.
Please note we may only take 80 entrys

Sista dagen för att betala anmälningsavgiften är den 3/5
Plusgiro: 432 47 64-2
Ställd till: SvBtk

Swish: 123 179 10 29
Meddelandefält: Hundens stamtavlenamn
Obs, anmälan är ekonomiskt bindande

Foreign exhibitiors:
Payment can be made to the secretary on the day of the show
or to IBAN NR: SE9295000099604243247642
Bic/swift: NDEASESS
Please tag the payment with your dogs name or registration number

Svenska utställare (Medlemskap i Svbtk är obligatoriskt)
Valpar 4-9 mån – 250 sek
Vuxna 9 mån – 10 år – 290 sek
10 år > Gratis

Foreign exhibitors
Puppies 4-9 months – 290 sek
Adults 9 months -10 years – 350 sek
10 years > Free