Häng med till HUNDerbanan

Den 28 oktober kl 13:00 är HUNDerbanan bokad för SvBtks medlemmar.

HUNDerbanan är en hinderbana för hundar. Här finns det hela 36 stationer med olika svårighetsgrad. Alltifrån bollhav, stegar, hopphinder till studsmatta. Stationerna ligger glest så man har gott om utrymme och behöver inte trängas.

Vad sägs om en rolig och utmanande dag i härlig bullterrieranda?
Kostnaden är 100 kr/hund och vi kan ta emot ca 28 hundar. Så det är först till kvarn som gäller.

Plats: Norrtälje, Uddeboövägen 104, Norrtälje, Sverige 76173

Vill DU delta? Maila till aktiv@svbtk.com

Sista betalningsdag är den 18/10
Betalning sker via:
Postgiro: 432 47 64 -2 ställd till SvBtk
Swish-nr: 123 179 10 29 ställd till Svenska Bullterrierklubben
Märk betalningen med ditt namn och ”Hunderbanan”

Anmälan är bindande
PS Kiosken som finns på plats håller öppet.

http://hunderbanan.se/stationer