Styrelsen informerar

Den nya styrelse har arbetet aktivt med de många arbetsområden som behövts ta tag i, det viktigaste av dem är den rådande ekonomin. Överlämningen har tagit lång tid trots påtryckningar på föregående styrelse, vi har fortfarande inte fått allt material, men vi kan redan nu konstatera att klubben befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk situation. Nu när vi fått tillgång till bankkontona kan vi konstatera att klubben vid årsskiftet hade ca 130 000 kr på kontot och nu i slutet av juni finns endast en liten bråkdel kvar. Det är även flera fakturor som legat hos inkasso och Kronofogden. De senaste veckorna har vi arbetat hårt tillsammans med Svenska Terrierklubben och en av våra revisorer för att klubben ska kunna leva vidare och inte läggas vilande.

Med anledning av den rådande ekonomin är vi ännu inte säkra på om vi kommer kunna genomföra Open & Trophy Show som planerat, även om vi kommer gör allt för att det ska bli av. De som redan betalat in anmälningsavgifter kommer naturligtvis få tillbaka den om utställningen inte blir av. Vi vill också meddela att vårnumret av tidningen kommer att bli digital eftersom vi inte har pengar för att täcka alla kostnader.

Vi vill igen vädja om att ge styrelsen arbetsro och vill också meddela att inga skriftliga eller verbala påhopp eller anklagelser kommer att accepteras.

Vi återkommer inom kort när vi vet om det blir möjligt att genomföra Open & Trophy Show och om hur ni som medlemmar kan stötta vår älskade rasklubb.

Vänliga hälsningar

/Styrelsen