Styrelsen informerar

Styrelsen är nu konstituerad och vi ser med tillförsikt fram emot att ta tag i de många arbetsområden som vi har att arbeta med. Bland det allra viktigaste och mest akuta är att få ordning på klubbens ekonomi. Vi är glada att kunna meddela att vi har en mycket kompetent adjungerad kassör som förutom att vara utbildad ekonom även haft olika chefsbefattningar inom ekonomi och revision och har stor erfarenhet inom området.

Vi är också i full gång med att planera årets Open Show som nu bara är cirka två månader bort. Vi har också initialt fått lägga mycket tid och energi på att ta fram rutiner och riktlinjer för GDPR som tyvärr inte blivit gjort tidigare och där deadline är den 25 maj. En ytterligare mycket viktig fråga är de ofullständiga stadgar som klubben haft i några år och som inte är godkända av Svenska Terrierklubben.

Vi har förstått att det finns ryktesspridningar om styrelsens arbete och därmed även oro bland medlemmarna. Vi i styrelsen vill poängtera att vi arbetar helt enligt våra stadgar och är i full gång med många olika eftersatta projekt. Vi har god kontakt med vår specialklubb Svenska Terrierklubben som stöttar oss i vårt arbete och hjälper till i olika frågor. Vi önskar nu få arbetsro och hoppas att alla kan förstå att påhopp och osanningar endast bidrar till en splittrad rasklubb, något vi tycker alla medlemmar borde arbeta för att motverka.

Om någon har frågor eller funderingar eller rent av skulle vilja hjälpa till att bidra till en blomstrande rasklubb så går det bra att mejla till: sekr@svbtk.com

Bifogat kan ni även läsa Svenska Terrierklubbens skrivelse i ärendet: Uttalande gällande SvBtk från SvTek.

Bästa hälsningar

/Styrelsen