Uppdatering: tidningen

Tidningen är nu under nytryck och skall enligt tryckeriet vara medlemmarna tillhanda senast den 18/1.

Om ni (gud förbjude) ändå inte skulle ha fått någon tidning på ovan angivet datum så vänligen maila sekreteraren på sekr@svbtk.com