Viktig info om höst- och julnumret

Kära medlemmar.
Det har kommit till vår kännedom att tryckeriet som ansvarar för tryck och utskick av vår tidning inte har kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vi har därför beslutat oss för att byta tryckeri och i samband med detta slå ihop det icke utgivna höstnumret med vårt julnummer till ett riktigt bra supernummer komplett med en OS-bilaga.
Vi har all förståelse för att det här kommer som en besvikelse för många som länge har väntat på att höstnumret dyka upp men vi har gjort vårt bästa för att rädda den uppkomna situationen.

Vi förlänger därför även manusfristen för julannonser till den 1 december.

Mvh Styrelsen