Västbullen 2015

Varmt välkomna till Västbullen 2015!

EvaVastbullenBIS2014h

Datum: 2 maj 2015 (Dagen före Sv.Terrierklubbens utställning)
Plats: Tånga Hed
Domare: Lorraine Sheppard , kennel Polanka

För mer info och webanmälan – klicka här!
På bilden ser vi BIS & Runner up från 2014: Mad About Mystique & Runner Up MBT Bulliebompas Ink Tank
Foto: Johan Pettersson